Ex Libris CY_BORG A directory of content, tools, and resources

Mateusz Hupert

Dzika Karta

Concept: “Stare niszczy nowe. Lepsze jest wrogiem dobrego. Jedyny sposób, by przetrwać w korpo-piekle dnia powszedniego, to ciągle dopasowywać się do zmian. Fali nie da się powstrzymać. Możesz na niej płynąć albo czekać, aż cię porwie, pochłonie, zmiażdży niczym zęby kombajnu. Na szczęście o adaptacji wiesz wszystko – w końcu codziennie stajesz się kimś innym.”
Content: A class for the person who likes to reinvent themselves on a day-by-day basis. Included in an issue of the Polish-language zine Potencjalny Mimik. (The author shared an English translation on the Mörk Borg Discord server.)
Writing: A wide range of character abilities and quirks that reflects just how different a “wild card” might be than expected, which can add some important versatility for someone who wants to try out a whole bunch of different approaches to Cy_Borg play. 
Art/Design: Two two-page spreads: one ‘light’ aesthetic scheme with a purple focus and one ‘dark’ aesthetic scheme with a yellow-tinted collage portrait illustration. 
Usability: Distinct sections are visually apparent and make use of consistent visual grammar to indicate headings, labels, emphasized text, borders, etc. within each spread.
Page 1 of 1